.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บ โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ สพป. ตรัง เขต 1...โทร 075-583678  Fax. 075-583676

 

 
 
 
มิถุนายน 2565
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 25 มิถุนายน 2565
 
 

 
 
 
  หน้าหลัก    ������������������������������������������ 
������������������������������������������
 


นางอัญชลี ใจทน
ครู คศ.3


นางสุวรรณา ภักดี
ครู คศ.3


นางนันทนา ง่วนสน
ครู คศ.3


นางสิริรัตน์ ท่าจีน
ครู คศ.3


นางสุธา โชติมณี
ครู คศ.3


นางศุภวัลย์ มะนะโส
ครู คศ.2


นางสาวอติกานต์ ทองมาก
ครู คศ.2


นางวินันทการ เทพเกลี้ยง
ครู คศ.2


นางนันทพร คีรีรัตน์
ครู คศ.2


นางสาววดี สมมี
ครู คศ.3


นางสาวเพียงตะวัน วิคบำเพิง
ครู คศ.2


นางนงเยาว์ ศรีสุวรรณ
ครู คศ.2


นางวิจิตรา วงศ์สัมพันธ์
ครู คศ.2


นางสาวอัจฉราภรณ์ เสียมไหม
ครู คศ.1


นายธีรยุทธ์ บริพันธ์
ครู คศ.1


นางสาวสุคนธา เพชรศิริ
ครู คศ.1


นางสาวสุภัสสร เทพดี
ครูผู้ช่วย


นางอัจฉรา ท่าจีน
ครูจ้าง


นายอมร จรพักตร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นายเอกพงศ์ โยงราช
ผู้ช่วยนักการภารโรง
 
 
นายสุทธิเมธ ชัยเพชร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.207.133.27
คุณเข้าชมลำดับที่ 963,705
 
 
 
ท่านชอบลักษณะการออกแบบหน้าเว็บโรงเรียนบ้านควนสวรรค์หรือไม่ ?
ชอบมาก
ชอบ
ปานกลาง
ควรปรับปรุง
 
 

 
: โรงเรียนบ้านควนสวรรค์
ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
Tel : 075 583678  Fax : 075 583678
Email : อัจฉรา ท่าจีน bksw2019@gmail.com